Vårdnadstvister

Alla tvister på rätt spår med hjälp av Advokatbyrå Laineenkare

Det lönar sig alltid att försöka lösa en tvist genom medling, innan en rättstvist inleds. De flesta vårdnadstvister löses redan hos advokaten. I regel finner man en lösning till vårdnadstvisten utanför domstolen, men en lösning kan även inhämtas från tingsrätten. Advokatbyrå Laineenkare ger dig insikt och hjälp i vårdnadstvister. Kontakta oss i frågor som rör vårdnadstvister. Du hittar experter inom vårdnadstvister på våra verksamhetsställen i Åbo och Pargas.  

 

Lagen angående vårdnad av barn och umgängesrätt

En vårdnadstvist avgörs i enlighet med lagen angående vårdnad av barn och umgängesrätt. Enligt lagen är båda föräldrarna automatiskt barnets vårdnadshavare om barnet är fött inom ett äktenskap. I händelse av äktenskapsskillnad kan barnets vårdnad åter bli aktuellt. Ärenden som rör barnets vårdnad kan ändras genom domstolsbeslut. Utgångspunkten vid lösningen av vårdnadstvister är barnets rätt att träffa båda föräldrarna och trygga barnets underhåll.

 

Har du frågor? Vi står gärna till tjänst

Om du har frågor kring en vårdnadstvist, får du mer information om barnets vårdnad och underhåll hos Advokatbyrå Laineenkare. Besök oss vid vår byrå i Åbo eller Pargas.