Intressebevakning

Intressebevakningsfullmakter från Laineenkare i Åbo och Pargas

Vad är intressebevakning? Med en intressebevakningsfullmakt kan man bemyndiga en person att sköta ens ärenden, om man själv är oförmögen att göra det av en orsak eller annan. I de flesta fall är det frågan om en minnessjukdom eller någon annan allvarlig sjukdom. Fullmakten betyder att de för en själv viktiga sakerna sköts av t.ex. en närstående som vet och känner till på vilket sätt ens ärenden ska skötas. Advokatbyrå Laineenkare upprättar intressebevakningshandlingarna och ger professionell rådgivning även i andra frågor som rör tillgångar och allt det juridiska.

 

Varför bör en intressebevakningsfullmakt upprättas?

Allmänna intressebevakare som sköter uppgiften på tjänstens vägnar, är mycket hårt belastade. Av denna orsak har man velat ge alla en möjlighet att själv på förhand välja en intressebevakare. Med en intressebevakningsfullmakt kan man ge intressebevakaren mer flexibla handlingsmöjligheter, jämfört med vad som annars är tillåtet enligt lag. Fullmakten träder i kraft först efter att personens hälsotillstånd försämrats, genom DVV: s (Myndigheten för digitalisering- och befolkningsdata) fastställande och på grundval av ett läkarutlåtande. Intressebevakaren kan således inte använda intressebevakningsfullmakten i förtid. Intressebevakningsfullmakten ska uppfylla vissa formkrav, och bör därför upprättas av en sakkunnig.

 

Med hjälp av intressebevakningen ordnas även lämplig vård, omvårdnad och REHABILITERING TILL huvudmannen – fråga oss om mer information!

Om du har frågor kring intressebevakning, får du mer information hos Advokatbyrå Laineenkare. Besök oss vid vår byrå i Åbo eller Pargas. Våra  kontaktuppgifter hittar du här »