Bouppteckning

Ordning på dödsboets tillgångar och skulder professionellt

Alla delägare i dödsboet är bouppteckningsskyldiga. I regel är det de närstående, så som maka/make eller barn som ser till att en bouppteckning förrättas. I bouppteckningen utreds den avlidnes tillgångar och skulder samt arvtagare och andra testamentstagare för arvskiftet och arvsbeskattning. Om ett äktenskap upphör på grund av ett dödsfall, hör också en bodelning till bouppteckningen som görs mellan änkan och den avlidnes arvtagare. Advokatbyrå Laineenkare upprättar bouppteckningar på verksamhetsställena i Åbo och Pargas.


Förutom bouppteckningar upprättar vi även avvittrings- och arvskiftesinstrument.

 

När ska en bouppteckning förrättas?

En bouppteckning ska förrättas inom tre månader från arvlåtarens död och förrättningsskyldigheten gäller oberoende av dödsboets tillgångar. (Ingen tidsfrist har getts för avvittringar.) 

Grunden för en bouppteckning utgörs av arvlåtarens och dödsbodelägarnas ämbetsbetyg, saldouppgifter på arvlåtarens tillgångar och skulder samt övriga handlingar som rör tillgångarna. Man ska komma ihåg att avsätta tillräckligt med tid för att beställa och skicka alla handlingar. Kom också ihåg att skicka en kallelse till bouppteckningens förrättningsmöte till alla dödsbodelägare i god tid. Därför bör bouppteckningen inte göras i sista minuten. Vid behov kan man ansöka om en förlängning av bouppteckningsförrättandet. 

Vad händer om en bouppteckning inte förrättas? Om en bouppteckning inte förrättas, kan dödsbodelägarna bli ansvariga för den avlidnes skulder. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift för en bouppteckning som inlämnas för sent. Särskilt i ett skuldsatt dödsbo är det därför ytterst viktigt att en bouppteckning förrättas.

Vi står gärna till tjänst – kontakta oss!

Hos Advokatbyrå Laineenkare får du professionell hjälp med att förrätta en bouppteckning. Vi betjänar på våra verksamhetsställen i Åbo och Pargas. Se våra närmare kontaktuppgifter »

Bouppteckningsarvode