Gåvo- och köpebrev samt avtalsärenden

Officiella avtalshandlingar från Laineenkare i Åbo och Pargas

Vad är gåvo- och köpebrev? Hur upprättar man handlingar som uppfyller de formella kraven? Gåvo- och köpebrev utgör en grund för beskattningen och ger information om den rättsliga handlingen i fråga. I synnerhet när det gäller fastighetsärenden ska all dokumentation upprättas noggrant och i enlighet med vissa formkrav. Advokatbyrå Laineenkare hjälper till med många olika slags avtalshandlingar. Kontakta oss i god tid före tidsfristen, oavsett om det är frågan om företagsförhandlingar eller privata ärenden.

 

Få ordning på köpebrev och avtalsärenden

Vi upprättar till exempel köpebrev till bostaden eller annan fastighet samt avtal om delning av besittning. Eller behöver du hjälp med att upprätta avtal? För att allt ska antecknas på ett korrekt sätt och vara giltigt, är det viktigt att vid upprättande av handlingar använda en advokat som specialiserat sig på köpebrev. Vi kan hjälpa dig att undvika de fallgropar som förknippas med dessa handlingar.

 

Gåvobrev

Med vår hjälp får du ett gåvobrev upprättat snabbt och noggrannt. Gåvobrevet kan gälla till exempel ett överlåtande av fastighet, då det kan vara viktigt att gåvobrevet upprättas så entydigt som möjligt. Alla gåvor behöver inte en skriftlig handling, men om det är viktigt att gåvobrevet upprättas i enlighet med formella krav och skyldigheter, kan det löna sig att vända sig till en advokat.

Professionell hjälp i upprättandet av avtal – så här når du oss:

Advokaterna vid Laineenkare kan nås via e-post, genom att ringa eller använda vårt tidsbokningssystem. Om du hellre vill träffas personligen för att diskutera upprättandet av ett köpebrev eller andra avtalshandlingar, kan du besöka oss vid någon av våra byråer i Åbo eller Pargas.