Tidsbokning på nätet

Inledande konsultation kostnadsfritt i 30 min (via telefon, e-post eller på byrån)

Advokatbyrå Laineenkare Ab

– juridisk hjälp av hög kvalitet på båda inhemska språken

Lotta Laineenkare

Lotta Laineenkare

Advokat, vicehäradshövding

lotta.laineenkare@laineenkare.fi


Utbildning:

Jag har växt upp i en helt tvåspråkig miljö i Pargas. Jag gick i en svenskspråkig skola, men i mina föräldrars familj talade man mest finska. Svenska är mitt officiella modersmål. Jag tog studenten vid Pargas svenska gymnasium 1991, blev rättsnotarie vid Åbo Akademi 2000 och tog
en juris kandidatexamen 2001 (nuvarande motsvarande examen är juris
magisterexamen) vid Åbo universitet. Vid sidan av arbetet och som en del av det deltar jag kontinuerligt i olika utbildningar för att upprätthålla och förnya min kompetens. Utanför advokatens kärnområde, men som ett stöd i arbetet har jag bland annat avlagt en HHJ-examen (Hyväksytty Hallituksen Jäsen / Godkänd styrelsemedlem) år 2010 och en PRIDE-utbildning som riktar sig mot foster- och adoptionsföräldrar. PRIDE-utbildningen har fördjupat mina kunskaper om barnets intressen som har varit till hjälp i skötseln av vårdnadsärenden. Utbildning och att fortsätta att utveckla sig själv är viktigt.


Arbetserfarenhet:

Jag började min arbetsbana inom juridiken vid Salo tingsrätt, varefter jag vid sidan om studierna arbetade på Contant Oy (numera Lindorff Ab). Efter att jag blev utexaminerad arbetade jag som biträdande advokat på Advokatbyrå Markku Salo. Sedan auskulterade jag vid Åboregionens tingsrätt och fick titeln vicehäradshövding 2003. Efter detta arbetade jag som advokat vid Advokatbyrå Lainvoima, som utkomstskyddsombudsman vid Österbottens TE-central och som lönegarantijurist vid Österbottens och Egentliga Finlands TE-centraler.

När jag var mammaledig beslöt jag mig för att förverkliga en långvarig dröm om att bli företagare 2006. Jag har inte ångrat mitt beslut, trots de utmaningar som ett eget företag för med sig. Jag är i mitt drömyrke!


Annat:

Min fritid tillbringar jag med min son. Jag är också en stark anhängare av hundsport. Jag har sysslat med olika brukshundgrenar och räddningssökning i flera år. På sommaren sysslar jag med motorcykelcruising och tillbringar tid på stugan, på mitt eget gömställe i Pargas skärgård.

Dessutom är jag medlem och suppleant vid Tillsynsnämnden som övervakar advokater och offentliga rättsbiträden med tillstånd. En företagares tid är knapp, men jag njuter av mitt arbete!

Laura Laineenkare

Laura Laineenkare

JM, EM


laura.laineenkare@laineenkare.fiUtbildning:

Jag har växt upp i en helt tvåspråkig miljö i Pargas. Jag flyttade till Åbo för att börja i gymnasiet och fick min studentmössa från Puolala gymnasium 2002. Jag blev ekonomie magister 2008 och i mina studier ingick också ett utbytesstudentår i Stor-Britannien. Arbetet gav mig inspiration till att fortsätta studierna, nu inom juridik. Jag examinerades till rättsnotarie vid Åbo Akademi år 2014 och till juris magister vid Turun Yliopisto år 2019.

Mitt modersmål är finska, men jag har avlagt en allmän språkexamen och har påvisat utmärkta kunskaper i svenska.


Arbetserfarenhet:

Jag började i min egen bransch som praktikant och senare arbetade jag som skatteberedare vid Skatteförvaltningen. På Juridisk

byrå Laineenkare & Co (nuvarande Advokatbyrå Laineenkare Ab) började jag 2007, först på deltid, och senare på heltid. År 2012 tillbringade jag ett halvår på Skatteförvaltningen och arbetade med personbeskattning och beskattning av överlåtelsevinster samt småföretag. Därefter återvände jag till byrån många erfarenheter rikare.


Annat:

Ridning, motion och utomhusaktiviteter är de viktigaste avkopplingsformerna för mig. En stor del av min fritid renoverar jag dock ett gammalt hus efter att ha flyttat tillbaka till Pargas.

asianajajaliitto