Tidsbokning på nätet

Inledande konsultation kostnadsfritt i 30 min (via telefon, e-post eller på byrån)

Advokatbyrå Åbo

Trädgårdsgatan 32,
(ingång från Heikkilägatan)

20100 Åbo

+35822422200
info@laineenkare.fi

Advokatbyrå Pargas

Köpmansgatan 10,
21600 Pargas


+35822422200
info@laineenkare.fi

Din advokatbyrå i
Åbo och Pargas

Hos Laineenkare får du advokattjänster på ett smidigt och tydligt sätt på båda inhemska språken.


Rättegångsärenden, brottmål, köpebrev, äktenskapsskillnader, vårdnadstvister, intressebevakning, testamenten, bouppteckningar och arvskifte – Advokatbyrå Laineenkare stöder dig i alla juridiska frågor. Vi åtar oss gärna alla ärenden som är aktuella för dig. Vi hoppas att den inledande kostnadsfria konsultationen på 30 minuter sänker tröskeln för att ta kontakt. Du kan boka tid i vårt lättanvända bokningssystem, genom att skicka e-post eller ringa.


Advokaterna på Advokatbyrå Laineenkare är registrerade i advokatförteckningen som upprätthålls av Finlands Advokatförbund. Yrkesbenämningen ”advokat” som advokaterna använder har getts i Finland. Tillsynsmyndigheten som övervakar advokaternas verksamhet på Advokatbyrå Laineenkare Ab är Finlands Advokatförbund, PB 194, 00101 HELSINGFORS, tel. (09) 6866 120, fax (09) 6866 1299, info@advokatforbundet.fi.


I enlighet med Finlands Advokatförbunds anvisningar om ansvarsförsäkringar har Advokatbyrå Laineenkare Ab en ansvarsförsäkring vid LokalTapiola.

Kontaktuppgifter

Lotta Laineenkare

Advokat, vicehäradshövding

lotta.laineenkare@laineenkare.fi


Laura Laineenkare
JM, EM
laura.laineenkare@laineenkare.fi


FO-nummer 2078195-9 (PRS)

Momsnummer FI20781959

Kontakta oss och fråga mer om våra tjänster

Ja tack, jag vill i fortsättningen ta emot erbjudanden och information via e-post.
Ja tack, jag vill i fortsättningen ta emot erbjudanden och information via textmeddelanden.
hCaptcha