Juridisk hjälp och arvoden

Våra arvoden tål att jämföras. Många tvekar att kontakta en jurist i problemsituationer, eftersom de tror att juristens taxameter sätts i gång så fort de svarar i telefonen. Vi ger allmänna svar på klienters frågor kostnadsfritt (max. 30 min) vilket vi anser vara en del av våra tjänster. Om vi tar del av handlingar eller vidtar åtgärder i ärenden, fakturerar vi för utfört arbete enligt överenskommelse.

Vår fakturering baserar sig i huvudsak på timtaxa. Vi strävar efter att ge en tydlig prisuppskattning för vissa uppdragstyper för att underlätta prisjämförelser och undvika överraskningar.

Uppdragen är ofta krävande och innebär mycket bakgrundsarbete för att ett bra resultat ska uppnås. I regel fakturerar vi inte för allt bakgrundsarbete, vilket innebär att vår fakturering hålls inom rimliga gränser.

Vår timtaxa är 279 € (inkl. moms). Eventuella utgifter ingår inte i arvodet. För vissa uppdrag kan vi på förhand komma överens med klienten om ett fast arvode.

Prislista (inkl.moms 24 %)

 

Extra utgifter faktureras separat, till exempel myndighetsavgifter, beställning av handlingar, postavgifter, samt särskilt krävande uppdrag.

Rättegångar 279 €/h

Äktenskapsförord  200–300 €
(upprättande av dokument, eventuella förhandlingar faktureras per timme)

Gåvobrev eller köpebrev 300–600 €
(upprättande av dokument, eventuella förhandlingar faktureras per timme)

Gåvobrev eller köpebrev för fastighet 700–1000 €
(upprättande av dokument, eventuella förhandlingar faktureras per timme)

Testamente 400–900 €
(upprättande av dokument, beskattningsplanering / specialarrangemang)

Bouppteckning 700–1500 €
(kallelse till bouppteckningsförrättning, bouppteckning, förrättningsmöte vid bouppteckning)

Avvittringsinstrument och arvskiftesinstrument 1000–1500 €
(upprättande av dokument, eventuella förhandlingar faktureras per timme)

Intressebevakningsfullmakt 299 €
(upprättande av dokument)

Konktakta oss, så kan vi diskutera uppdraget och priset mer i detalj!