Tidsbokning på nätet

Inledande konsultation kostnadsfritt i 30 min (via telefon, e-post eller på byrån)

Juridisk hjälp och arvoden

Våra arvoden tål att jämföras. Många tvekar att kontakta en jurist i problemsituationer, eftersom de tror att juristens taxameter sätter i gång som
fort de svarar i telefonen. Vi ger allmänna svar på klienters frågor kostnadsfritt (max. 30 min). Vi tycker att det är en del av våra tjänster. Om vi sätter oss in i handlingar eller vidtar åtgärder i ärenden, fakturerar vi för utfört arbete enligt överenskommelse.

Vår fakturering baserar sig i huvudsak på en timtaxa. Dessutom har vi strävat efter att ge en tydlig prisuppskattning för vissa uppdragstyper för att
underlätta prisjämförelser och undvika överraskningar.

Uppdragen är ofta krävande och innebär mycket bakgrundsarbete för att ett bra resultat ska uppnås. I regel fakturerar vi inte för allt bakgrundsarbete, vilket innebär att vår fakturering är rimlig.

Vår timtaxa är 248 € (inkl. moms). Eventuella utgifter ingår inte i arvodet. För vissa uppdrag kan vi på förhand komma överens med klienten om ett fast
arvode.

Prislista (inkl.moms 24 %)


Extra utgifter faktureras separat, till exempel myndighetsavgifter, beställning av handlingar och postavgifter, samt särskilt krävande uppdrag.

Rättegångar 248 €/h

Äktenskapsförord  200–300 €
(upprättande av dokument, eventuella förhandlingar faktureras per timme)

Gåvobrev eller köpebrev 300–600 €
(upprättande av dokument, eventuella förhandlingar faktureras per timme)

Gåvobrev eller köpebrev för fastighet 700–1000 €
(upprättande av dokument, eventuella förhandlingar faktureras per timme)

Testamente 400–900 €
(upprättande av dokument, beskattningsplanering / specialarrangemang)

Bouppteckning 700–1500 €
(kallelse till bouppteckningsförrättning, bouppteckning, förrättningsmöte vid bouppteckning)

Avvittringsinstrument och arvskiftesinstrument 1000–1200 €
(upprättande av dokument, eventuella förhandlingar faktureras per timme)

Intressebevakningsfullmakt 248 €
(upprättande av dokument)

Konktakta oss, så kan vi diskutera uppdraget och priset mer i detalj!