Tidsbokning på nätet

Inledande konsultation kostnadsfritt i 30 min (via telefon, e-post eller på byrån)

Äktenskapsförord och äktenskapsskillnad

Äktenskapsförord i Åbo och Pargas.


I en äktenskapsskillnad kan det bli aktuellt med avyttring av egendom. I princip delas makarnas tillgångar lika i avyttringen. Med ett äktenskapsförord kan man kringgå från likadelningsprincipen. Med ett äktenskapsförord kan man undanta till exempel en viss del av egendomen från giftorätten, så som en sommarstuga som fåtts i arv. Äktenskapsförordet ska upprättas innan talan om äktensskapsskillnad väcks. Äktenskapsförordet ska uppfylla vissa formella krav och ska registreras i magistraten.


Varför lönar det sig att upprätta ett äktenskapsförord? Är ett äktenskapsförord till bara för de välbärgade?

Orsakerna till att ett äktenskapsförord upprättas kan variera. Ett äktenskapsförord rekommenderas då en av makarna eller båda har en ansenlig förmögenhet eller då man vill hålla en släktgård eller sommarstuga utanför giftorätten. Även i ombildade familjer kan det finnas ett behov att hålla sina personliga tillgångar separata och styra dem till sina egna arvtagare.

På Advokatbyrå Laineenkare får du den information som du behöver för att upprätta ett äktenskapsförord och hjälp i juridiska frågor som rör äktenskapsskillnaden. Vi upprättar alla de handlingar som behövs efter en äktenskapsskillnad. Våra advokater betjänar i Åbo och Pargas. Närmare kontaktuppgifter hittar du här.

Vi hjälper till med ärenden som rör vårdnadstvister

Vid äktenskapsskillnad – kontakta oss!

Förutom upprättande av äktenskapsförord hjälper vi även till i alla frågor som rör äktenskapsskillnader. Advokatbyrå Laineenkare upprättar äktenskapsförord och vägleder i svåra juridiska frågor som rör äktenskapsskillnader. Närmare kontaktuppgifter till våra byråer i Åbo och Pargas hittar du här.