Äktenskapsförord och äktenskapsskillnad

Äktenskapsförord i Åbo och Pargas

Vid äktenskapsskillnad kan det bli aktuellt med avvittring av egendom. I princip delas makarnas tillgångar lika i avvittringen. Med ett äktenskapsförord kan likadelningsprincipen kringgås. Med ett äktenskapsförord kan man undanta till exempel en viss del av egendomen från giftorätten, så som en sommarstuga som fåtts i arv. Äktenskapsförordet ska upprättas innan talan om äktenskapsskillnad väcks. Äktenskapsförordet bör uppfylla vissa formella krav och även registreras i magistraten.

 

Varför lönar det sig att upprätta ett äktenskapsförord? Är ett äktenskapsförord bara för de välbärgade?

Orsakerna till att ett äktenskapsförord upprättas kan variera. Ett äktenskapsförord rekommenderas då en av makarna eller båda har en ansenlig förmögenhet eller då man vill hålla en släktgård eller sommarstuga utanför giftorätten. Även i ombildade familjer kan det finnas ett behov att hålla sina personliga tillgångar separata och styra dem till sina egna arvtagare.

Vid Advokatbyrå Laineenkare får du den information som du behöver för att upprätta ett äktenskapsförord och hjälp i juridiska frågor som rör äktenskapsskillnaden. Vi upprättar alla de handlingar som behövs efter en äktenskapsskillnad. Våra advokater betjänar i Åbo och Pargas. Närmare kontaktuppgifter hittar du här.

Vid äktenskapsskillnad – kontakta oss!

Förutom upprättande av äktenskapsförord hjälper vi även till med alla frågor som rör äktenskapsskillnad. Advokatbyrå Laineenkare upprättar äktenskapsförord och vägleder i svåra juridiska frågor som rör äktenskapsskillnad. Närmare kontaktuppgifter till våra byråer i Åbo och Pargas hittar du här.

Vi hjälper till med ärenden som rör vårdnadstvister