Nettiajanvaraus

Maksuton alkuneuvottelu 30 min (puhelimitse, sähköpostitse tai toimistolla)

Avioehto ja avioerot

Avioehtosopimukset Turussa, Paraisilla ja Nauvossa 


Avioerotilanteessa tulee omaisuuden ositus ajankohtaiseksi. Osituksessa puolisoiden omaisuus lähtökohtaisesti puolitetaan. Avioehtosopimuksella puolittamisperiaatteesta voidaan kuitenkin poiketa. Avioehtosopimuksella voidaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle esim. jokin tietty omaisuuden osa, kuten peritty kesämökki. Avioehto tulee tehdä ennen avioeron vireilletuloa. Avioehdon tulee täyttää tietyt muotovaatimukset ja se tulee rekisteröidä maistraatissa.


Miksi avioehto kannattaa laatia? Onko avioehto vain varakkaille?

Syyt avioehdon laatimiselle ovat moninaiset. Avioehtoa suositellaan silloin, kun varallisuutta on toiselle tai molemmille puolisoille kertynyt huomattava määrä tai halutaan jättää sukutila tai kesämökki avio-oikeuden ulkopuolelle. Myös uusperheissä voi olla halu pitää omaisuus erillisenä ja ohjata omaisuus omille perillisille.


Asianajotoimisto Laineenkare Oy:ltä saat tarvittavaa tietoa avioehtosopimuksen laadintaan sekä apua avioeroon liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Laadimme kaikki avioeron jälkeen tarvittavat asiakirjat. Asianajajamme palvelevat Turussa, Paraisilla ja Nauvossa, tarkemmat yhteystietomme näet täältä.

Meiltä saat apua myös huoltajuuskiistoihin

Avioeron sattuessa – olethan yhteydessä!

Meiltä saat avioehtojen laadinnan lisäksi apua myös avioerojen koukeroihin. Asianajotoimisto Laineenkare Oy laatii avioehtosopimuksen sekä johdattelee läpi kiperien avioeroon liittyvien oikeudellisten kysymysten. Katso Turun, Paraisten ja Nauvon toimistojen tarkemmat yhteystiedot täältä.