Testamentti

Huolellisesti laadittu testamentti selkeyttää perinnönjakoa

 

Nykypäivän moninaiset perhesuhteet luovat omat haasteensa ja erityistarpeensa testamentin laatimiselle. Lisäksi olisi syytä pohtia testamentin verotuksellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Ennen kaikkea ikävät ja kalliit riitatilanteet voidaan ennaltaehkäistä laatimalla testamentti huolellisesti. Valitettavan usein testamentin laatimista vältellään ja lykätään. Kuitenkin suurella osalla meistä on jonkinlainen ajatus siitä, mitä toivoisimme omaisuudellemme tapahtuvan. Asianajotoimisto Laineenkare Oy laatii testamentit Turun ja Paraisten toimipisteissä. Tilaa testamentti »

 

Millainen on hyvä testamentti?

Hyvä testamentti kirjaa toiveet tiettyjen muotovaatimusten mukaisesti ja mahdollisimman yksiselitteisesti, jotta niillä olisi käytännön merkitystä. Syytä olisi myös pitää mielessä testamentin päivitystarve, sillä testamenttihan koskee testamenttaajan omaisuutta kuolinhetkellä. Hyvin laadittu testamentti säästää omaisuuden ja perilliset monelta harmilta.


Vainajan omaisuus jaetaan perimysjärjestyksen mukaan. Testamentilla omaisuuden jakoon voidaan tehdä muutoksia lain sallimissa puitteissa. Erilaiset testamenttityypit voivat sisältyä samaan asiakirjaan eivätkä ne välttämättä sulje toisia testamenttiluokitteluja pois.

Keskinäinen testamentti puolisoiden välillä: Yleensä eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden.
Yleistestamentin saajasta tulee kuolinpesän osakas ja perunkirjoitusvelvollinen.
Omistusoikeustestamentti luovuttaa tietyn omaisuuden täydellä omistusoikeudella.
Hallintaoikeustestamentilla oikeus omaisuuden hallintaan ja käyttöön: testamentinsaajan oikeus luovuttaa omaisuutta eteenpäin on rajattu.
Hoitotestamentti kirjaa tahdonilmauksen omasta hoidosta onnettomuuden, sairauden tai ikääntymisestä johtuvan heikkouden keskellä.
Huoltotestamentissa on kirjattuna ylös toive siitä, kuka on soveltuva henkilö toimimaan lapsen huoltajana silloin kun huoltotestamentin tekijä kuolee. Huoltotestamentti on mielipide, joka ei sido viranomaisia eikä tuomioistuinta, mutta jolla on painava merkityksenä asioita ratkottaessa.

Palvelemme mielellämme – ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Laineenkare Oy kirjaa ylös toiveet perinnönjakoon liittyen. Laadimme testamentit Turun ja Paraisten toimipisteissämme. Tarkemmat yhteystietomme näet täältä.

Testamentin laadinta, katso hinta