Perunkirjoitus

Kuolinpesän omaisuus ja velat järjestykseen asiantuntijan avulla – Perunkirjoitukset Turussa ja Paraisilla

 

Perunkirjoitusvelvollisuus on jokaisella ja kaikilla kuolinpesän osakkailla. Yleensä perunkirjoituksen järjestämisestä huolehtivat lähiomaiset, kuten puoliso tai lapset. Perunkirjassa vainajan omaisuudesta ja veloista sekä perillisistä ja muista testamantinsaajista tehdään selvitys perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Jos avioliitto on päättynyt kuolemaan, perunkirjoitukseen liittyy usein myös ositus, joka tehdään lesken ja vainajan perillisten kesken. Asianajotoimisto Laineenkare laatii perunkirjoitukset Turun ja Paraisten toimipisteissä.

Meiltä perunkirjan lisäksi myös ositus- ja perinnönjakokirjat.

 

Milloin perunkirjoitus on tehtävä?

Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta ja laatimisvelvollisuus on täysin riippumaton kuolinpesän varallisuuden määrästä. (Osituksen tekemiselle ei ole annettu määräaikaa.)


Perunkirjoituksen perustaksi tulee perinnönjättäjän ja kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset, saldotiedot perinnönjättäjän veloista ja varoista sekä muita varallisuuteen liittyviä asiakirjoja. Näiden tilaamiseen ja toimittamiseen tulee varata riittävästi aikaa. Myös kutsut itse perunkirjoitustilaisuuteen tulee lähettää kuolinpesän osakkaille hyvissä ajoin. Näin ollen perunkirjoitusta ei tulisi jättää viime hetkeen. Perunkirjoitukselle voidaan kuitenkin hakea tarvittaessa lisäaikaa.

Mitä tapahtuu jos perunkirjoitusta ei tehdä? Jos perunkirjoitusta ei tehdä, saattavat kuolinpesän osakkaat joutua itse vastuuseen veloista. Myöhästyneestä perunkirjoituksesta voi verohallinto määrätä seuraamusmaksun. Velkaantuneessa kuolinpesässä perunkirjoituksen laatiminen onkin erityisen tärkeää.

Palvelemme mielellämme – ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Laineenkarelta saat asiantuntevaa otetta perunkirjoitusten laadintaan. Palvelemme Turun ja Paraisten toimipisteissämme. Katso tarkemmat yhteystietomme »

Perunkirjoituksen hinta