• Vi är Din expert i juridiska frågor.

    Vi betjänar privatpersoner mångsidigt i alla rättsliga ärenden. Vi har omfattande erfarenhet av dödsboärenden, rättegångar, brottsärenden, fastighetstvister och vårdnadstvister.
    Läs mer
1

Hemsida

Juridisk byrå Laineenkare & Co Ab har grundats 2006. Vi betjänar kunder och sköter uppdrag både på svenska och finska.

Vi betjänar både företagare och privatpersoner i rättsliga ärenden; vi anser oss vara "var mans jurister".

Vi har omfattande erfarenhet av bl.a.
utredning och skifte av dödsbon,
äktenskapsskillnadsärenden,
vårdnad- och underhållsärenden,
effektiv indrivning,
brottsärenden,
olika typer av rättegångar
samt problem som gäller dödsbon.


Förtroende är en självklarhet för oss och vi anser det särskilt viktigt att informera kunden regelbundet och att faktureringen är transparent.

Vi hoppas att Ni tar kontakt med oss genast då Ni har frågor med juridisk anknytning så att vi kan koncentrera oss på preventiv riskhantering. Vi står självklart till Er tjänst även i ett senare skede om det uppkommer problem som behöver en juridisk lösning.

Aktuellt


16.5.2016 Lotta föreläste för Västra Åbolands Hjärtförening om testamente och intressebevakningsfullmakt.

11.5.2016 Lotta föreläste för Aktias delegation i Houtskär om intressebevakningsfullmakter.

27.4.2016 Lotta deltog på Åbo Universitets kurs om samboförhållanden och äktenskap.

Läs mer ›

Prissättning

Våra arvoden tål att jämföras!
Läs mer ›