Hinnoittelu


Palkkiomme kestävät vertailua!


Moni empii ottaa yhteyttä juristiin ongelmatilanteissa peläten, että juristin taksamittari käynnistyy heti puhelimeen vastattaessa.
Me olemme jo vuosia vastailleet yleisellä tasolla asiakkaiden kysymyksiin maksutta. Koemme sen olevan osa palveluamme. Laskutus alkaa vasta kun asia vaatii toimenpiteitä tai perehtymistä esim. asiakirjoihin.


Kun valitset juristia voi valintasi perustua hintaan, kokemukseen tai vaikka henkilökemiaan, mutta mistä hintamme oikein koostuu eli mistä Sinä maksat?

Laskutuksemme perustuu pääasiassa tuntiveloitukseen, koska tämä on alalla tapana. Olemme myös pyrkineet määrittelemään tietyille toimeksiantotyypeille selkeät hintahaarukat hintavertailun helpottamiseksi ja yllätysten välttämiseksi. Harva asiakas ymmärtää paljonko työtunteja toimeksiannon hoitaminen todellisuudessa vie. Meidän tapauksessamme laskutamme useimmiten korkeintaan puolet todellisesta työmäärästä; haluammehan, että asiakkaamme kokevat laskumme kohtuullisiksi.

Tuntiveloituksemme on 180 € + alv.
Mahdolliset kulut eivät sisälly palkkioihin.
Tarvittaessa voimme myös sopia asiakkaan kanssa etukäteen kiinteän hinnan.


Otathan yhteyttä niin voimme keskustella hinnasta tarkemmin!

Alla hintaesimerkkejä.
Hinnat sisältävät alv:n (24%).
Varsinaiset kulut kuten viranomaismaksut, asiakirjatilaukset ja postimaksut veloitetaan erikseen.


OIKEUDENKÄYNTI 223,20 €/h

Oikeudenkäynnit veloitamme tuntiperusteisesti. Oikeudenkäyntiasioissa on tärkeää valita kokenut juristi, jonka kanssa kemiat kohtaavat. 


TESTAMENTTI 250-400 € (sis. asiakirjan laadinnan)
TESTAMENTTI (sis. asiakirjan laadinnan, verosuunnittelua/erityisjärjestelyjä) 400-900 €

Nykypäivän moninaiset perhesuhteet luovat omat haasteensa ja erityistarpeensa testamentin laatimiselle, joita ei aina tule edes ajatelleeksi. Lisäksi olisi syytä pohtia testamentin verotuksellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Ennen kaikkea ikävät ja kalliit riitatilanteet voidaan ennaltaehkäistä laatimalla testamentti huolellisesti. Valitettavan usein testamentin laatimista vältellään ja lykätään. Kuitenkin suurella osalla meistä on jonkinlainen ajatus siitä, mitä toivoisimme omaisuudellemme tapahtuvan. Nämä toiveet tulee kirjata tiettyjen muotovaatimusten mukaisesti ja mahdollisimman yksiselitteisesti, jotta niillä olisi käytännön merkitystä. Syytä olisi myös pitää mielessä testamentin päivitystarve, sillä testamenttihan koskee testamenttaajan omaisuutta kuolinhetkellä. Hyvin laadittu testamentti säästää omaisuuden ja perilliset monelta harmilta.


EDUNVALVONTAVALTUUTUS 250-400 € (sis. asiakirjan laadinnan)

Edunvalvontavaltuutuksella voi määrätä kenen haluaa asioitaan hoitavan, kun siihen ei enää syystä tai toisesta itse kykene. Valtuutus mahdollistaa sen, että itselle tärkeistä asioista huolehtii esim. läheinen joka tuntee ja tietää millä tavoin haluaisi omia asioitaan hoidettavan. Yleiset edunvalvojat, jotka hoitavat kyseistä tehtävää viran puolesta, ovat pahasti ruuhkautuneita. Tästä syystä on haluttu antaa jokaiselle mahdollisuus itse etukäteen määrätä edunvalvojan henkilöstä. Valtuutus tulee voimaan vasta terveydentilan heikennyttyä, maistraatin vahvistuksella ja lääkärin arvion perusteella. Valtuutettu ei näin ollen voi käyttää edunvalvontavaltuutusta ennenaikaisesti. Edunvalvontavaltuutuksen on täytettävä tietyt muotovaatimukset, joten se tulisi laatia asiantuntijan toimesta.


PERUNKIRJOITUS 500-1000 € (sis. kutsut perunkirjoitukseen, perukirja, perunkirjoitustilaisuus)

Perunkirjoitusvelvollisuus on jokaisella ja kaikilla kuolinpesän osakkailla. Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta ja laatimisvelvollisuus on täysin riippumaton kuolinpesän varallisuuden määrästä.
Perunkirjoituksen perustaksi tulee perinnönjättäjän ja kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset, saldotiedot perinnönjättäjän veloista ja varoista sekä muita varallisuuteen liittyviä asiakirjoja. Näiden tilaamiseen ja toimittamiseen tulee varata riittävästi aikaa. Myös kutsut itse perunkirjoitustilaisuuteen tulee lähettää kuolinpesän osakkaille hyvissä ajoin. Näin ollen perunkirjoitusta ei tulisi jättää viime hetkeen. Perunkirjoitukselle voidaan kuitenkin hakea tarvittaessa lisäaikaa.


OSITUS- TAI PERINNÖNJAKOKIRJA 500-1200 € (sis. sopimuksen laadinnan, mahdolliset sopimusneuvottelut veloitetaan tuntiperusteisesti)

Osituskirja tulee aina laatia avioliiton päättyessä, joko avioeroon tai puolison kuolemaan. Osituskirjassa eritellään puolisoiden varallisuudet ja lasketaan mahdollinen tasinko.
Kuolinpesien osalta tulisi perunkirjoituksen ja mahdollisen osituksen jälkeen laatia perinnönjakokirja, jossa eritellään kuolinpesän osakkaiden perintöosuudet. On tärkeää, että perinnönjaosta laaditaan jakokirja, jotta kuolinpesä saadaan lopetettua ja omaisuus jaettua. Etenkin verotuksen kannalta olennaista on, että kuolinpesä on jaettu ”paperilla”.
Ositus ja perinnönjako voivat olla pitkiäkin prosesseja neuvotteluineen. Alla oleva hinta koskee näin ollen vain nimenomaan osituskirjan tai perinnönjakokirjan laatimista.


AVIOEHTO 200-300 € (sis. asiakirjan laadinnan, mahdolliset neuvottelut veloitetaan tuntiperusteisesti)

Avioehtoa voisi avioerotilanteessa verrata vakuutukseen; sitä ei toivottavasti tulla tarvitsemaan, mutta se on hyvä olla olemassa kaiken varalta. Avioehto kannattaa laatia heti avioliiton solmimisen jälkeen. Avioehdon tulee täyttää tietyt muotovaatimukset ja lisäksi se tulee rekisteröidä maistraatissa.


LAHJA-TAI KAUPPAKIRJA 200-400 €
KIINTEISTÖN LAHJA- TAI KAUPPAKIRJA 500-1000 €  (sis. asiakirjan laadinnan per lahjoitus/kaupan kohde, mahdolliset neuvottelut veloitetaan tuntiperusteisesti)

Lahja- ja kauppakirjat toimivat verotuksen pohjana sekä ilmaisevat kyseisen oikeustoimen sisällön. Etenkin kiinteistön ollessa kyseessä, tulee nämä asiakirjat laatia huolella ja tiettyjen vaatimusten mukaisesti.


PERINTÄ

Perintä on riskitöntä; veloitamme perintäkulut velalliselta ja pidätämme viivästyskorot. Emme peri Teiltä kuluja, mikäli perintä ei onnistu.
Mikäli joudumme siirtymään oikeudelliseen perintään tai asia on riitainen, sovimme erikseen jatkosta.
Oikeudellisesta perinnästä riidattomassa asiassa veloitamme 330-350 € (sis. viranomaismaksut).

Ajankohtaista


16.5.2016 Lotta kävi luennoimassa Länsi-Turunmaan sydänyhdistykselle testamentista ja edunvalvontavaltuutuksesta.

11.5.2016 Lotta kävi Houtskarissa luennoimassa Aktialaisille edunvalvontavaltuutuksesta.

27.4.2016 Lotta päivitti osaamisensa Turun Yliopiston järjestämässä koulutuksessa avo- ja avioliittoja koskevista erityiskysymyksistä.

Lue lisää ›